กลับหน้าแรก
ผู้อำนวยการ สพม.๕

  มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
เปิด[3874]เมื่อ 11พ.ย.54 อ่านต่อ..
สารสนเทศ สพม.๕
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ปี
 แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2557
บริการ สพม.๕ / สารสนเทศ
  e - office สพม.๕
  e - office สพฐ.
  e - filing สพฐ.
  ส่งหนังสือราชการ สพม.๕
  ระบบ UTQ Online
  ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย. 56
  ข้อตกลงความร่วมมือ : MOU
  ผล O-net ม.๓ สพม.๕/๒๕๕๔
  ผล O-net ม.๖ สพม.๕/๒๕๕๔
  ผล o-net ม.๓ สพม.๕/๒๕๕๕
  ผล o-net ม.๖ สพม.๕/๒๕๕๕
  ขีดจำกัดล่าง ม.๓
  ขีดจำกัดล่าง ม.๖
  คู่มือพัฒนาทักษะตามแนว PISA
  แบบวัดความสามารถ ภาษาไทย
  วิจัยการสังเคราะห์ Best practices   สพม.๕
  ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
  ระบบติดตาม E - Mes
  OBEC LMS
  ศูนย์รวมสื่อกระทรวงศึกษาธิการ
  สหวิชาดอทคอม
 โรงเรียนในฝัน : โรงเรียนดีใกล้บ้าน
 ข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน:EFA:สพฐ.
 สำนักงาน สมศ.
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา : สทศ.
 สำนักทดสอบทางการศึกษา : สพฐ.
 ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.
 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
 เว็บครูพีระ แย้มประดิษฐ์
 ครูบ้านนอก.คอม
 ครูไทย.อินโฟ
 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา : กยศ.
E - SYSTEM
e - From : แบบฟอร์ม ต่างๆ
    ดูผลการเรียนรายภาค ร.ร.ในสังกัด
   ระบบจัดการคลังข้อสอบ สพม.๕
คู่มือการใช้งานโปรแกรมคลังข้อสอบ 01
แบบบันทึกuserเข้าใช้ระบบคลังข้อสอบ
องค์กรในกระทรวงศึกษาธิการ
 สำนักงานปลัดกระทรวง ศธ.
 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีว ฯ
 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 สำนักการศึกษานอกระบบ ฯ
ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการศึกษา
  จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ASEAN ศึกษา สพม.๕
 ๑๐ประเทศ ASEAN และเขตเศรษฐกิจ
 ประเทศคู่เจรจากับ ASEAN 
จีน      ญี่ปุ่น    เกาหลี
ออสเตรเลีย    นิวซีแลนด์   อินเดีย  
สหรัฐอเมริกา    รัสเซีย    สหภาพยุโรป
แคนาดา    ปากีสถาน
  ประชาคม ASEAN
  เศรษฐกิจพอเพียง
  CIVIC Education & ประชาธิปไตย
   แนะนำความรู้
 การติดตั้ง joomla บน server จริง
 การอัพโหลดเว็บไซต์ขึ้น server สพฐ.
 ข่าวจาก WebMaster สพฐ.
 ขอ e - mail : user@obec.go.th
 ลืมรหัสผ่าน FTP เว็บไซต์
 ขอ e - mail:@obecmail.obec.go.th
 สมัครเป็นสมาชิกส่งข่าวขึ้นเว็บ สพฐ.
 ฝากข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บ สพฐ.
 แจ้งเปลี่ยน Link web สพป. / สพม.
ระบบสารสนเทศ ศนฐ.
โครงการสร้างสื่อการเรียนรู้...สู่แท็บเล็ต
     สารสนเทศศัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง
ประมาณราคา 2557  
     web site โรงเรียนในสังกัด สพม.๕
สำหรับสมาชิก
User:
Pass:

เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนแล้ว 189 คน

สมัครสมาชิกใหม่คลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 1 คน
สถิติวันนี้ 14,787 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 15,146 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 41,399 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 458,746 ครั้ง
เริ่ม 1 ตุลาคม 2554
 
 
 
สพม. ๕ ร่วมกับ สพป.อ่างทอง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๔
  แฟ้มภาพ / ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
   นายวินัย วรัชยานนท์ รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ เป็นประธานเปิดการอบรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ณ ห้องประชุมประทุมชาติ เมื่อ ๑๑ เมย.๕๗ เปิด[83]เมื่อ 11เม.ย.57 อ่านต่อ..    ดร.มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ บุคลากรและผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ร่วมสืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์ เมษายน ๒๕๕๗ เมื่อ ๑๐ เมย.๕๗ เปิด[98]เมื่อ 11เม.ย.57 อ่านต่อ..
   สพม.๕ ประเมินเตรียมความพร้อมการเปิดสอนระดับ ปวช.รูปแบบที่ ๓ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาพณิชยการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี เมื่อ ๘ เมย.๕๗ เปิด[58]เมื่อ 8เม.ย.57 อ่านต่อ..    นางมณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผอ.สพม.5 เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการ การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สู่ PISA ประจำปีงบประมาณ 2557 เมื่อ 3 เมย.2557 เปิด[94]เมื่อ 3เม.ย.57 อ่านต่อ..
   ดร.มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผอ.สพม.5 พร้อม รอง ผอ.สพม.5 เข้าร่วมประชุม ผอ.สพม.และ รอง ผอ.สพม. เปิด[218]เมื่อ 4มี.ค.57 อ่านต่อ..    ดร.มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ประธานคณะกรรมการประจำเขตเลือกตั้ง สพม.5 จัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.  เปิด[184]เมื่อ 3มี.ค.57 อ่านต่อ..

การกรอกข้อมูลของโรงเรียนในฝัน ตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการของเขตพื้นที่
ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2555 และ 2556 เฉพาะ ม.3 เท่านั้น
ที่ www.labschools.com
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียน โครงการส่งเสริมเด็กดี
เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับ สพม.5 ปีการศึกษา 2557
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 สพม.5
Code Semester V-ล่าสุด โรงเรียนที่ประสงค์จะให้นักเรียนดูผลการเรียนผ่านหน้าเว็บให้ส่งไฟล์ semesterweb ให้ ศน.พิทักษ์
ขาดเหลืออะไร...วานบอก 081 -9464505
ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้รับผิดชอบ student ให้ส่งออก semester 0n web ด้วย ขอบคุณล่วงหน้า ติดขัดประการใดติดต่อเบอร์นี้
ยินดี และเต็มใจให้ความช่วยเหลือ
บัดนี้ โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาทสามารถดูผลการเรียนรายภาค(ภาคเรียนที่ 2/2556)ผ่านหน้าเว็บ ได้ทุกโรงเรียนแล้ว
การนิเทศ ติดตามนโยบายการจัดการศึกษา สพม.๕
การรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น Triple A ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 สิ้นสุดลงแล้วครับ
ขอขอบพระคุณทุกโรงเรียน ขอให้บุคลกรทุกท่านได้รับเงินรางวัลมาก ๆ ยิ่งขึ้นในปีนี้
เว็บไซต์ school.stabdb.com
ข่าวด่วนจาก สพม.๕
 
 หนังสือราชการ / คำสั่ง เอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ แจ้งโรงเรียนในสังกัด
เหตุผลที่ “คสช.” ทำการ “รัฐประหาร” 5 มิ.ย. 2557 อ่าน(6)ณัฐพงค์
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ชุดที่ 1 4 มิ.ย. 2557 อ่าน(13)ณัฐพงค์
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ชุดที่ 2 4 มิ.ย. 2557 อ่าน(3)ณัฐพงค์
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ชุดที่ 3 4 มิ.ย. 2557 อ่าน(4)ณัฐพงค์
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ชุดที่ 4 4 มิ.ย. 2557 อ่าน(5)ณัฐพงค์
ด้วยวันที่ 2-3 มิถุนายน 2557 บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ อบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ 29 พ.ค. 2557 อ่าน(50)ณัฐพงค์
การจัดทำข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-obec 2556 18 เม.ย. 2557 อ่าน(38)กุลภัสสรณ์
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2556 1 เม.ย. 2557 อ่าน(120)กุลภัสสรณ์

 หนังสือราชการ / คำสั่ง เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 
 หนังสือราชการ / ประกาศจัดซื้อ จัดจ้างโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตรจ้าง จำนวน 7 อัตรา 1เม.ย.56 อ่าน(2393) กฤษณา
  โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน 28ก.พ.56 อ่าน(1081) สมหวัง
  เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระ 15ก.ย.55 อ่าน(856) โรงเรียนขุนรามวิทยา
  ประกาศโรงเรียนขุนรามวิทยา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการเรียนการสอน 10ก.ค.55 อ่าน(1031) โรงเรียนขุนรามวิทยา
  โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อพัฒนาการศึกษา 22มิ.ย.55 อ่าน(1158) ธิญดา
  ประกาศรับสมัครเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตรจ้าง 8มิ.ย.55 อ่าน(1973) นายสุรพล
   
แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
   นายธีรภัทร วงษ์สว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม เปิด[310]เมื่อ 17ธ.ค.56 อ่านต่อ..    นายปริญญา โพธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ เปิด[1468]เมื่อ 13มี.ค.56 อ่านต่อ..
   ผู้อำนวยการโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร ผอ.ชูศรี คำกัน สตรีคนแรกของชาว ส.ว.  เปิด[1702]เมื่อ 27ม.ค.56 อ่านต่อ..    ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา  เปิด[1552]เมื่อ 22ธ.ค.55 อ่านต่อ..
นโยบาย 3 H โรงเรียนดี / ครู - บุคลากรเด่น / นักเรียนดัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
   โรงเรียนพัฒนานิคม นำโดย ผอ.สมัย ลาเกลี้ยง ร่วมลงนามความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาด้านภาษา วัฒนธรรม ทักษะชีวิต และการฝึกงานระหว่างประเทศไทย กับประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันอังคารที่ 4 มีนาคม 2557 โดยมีรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายประสิทธิ์ ยอดสลุงเป็นพยายาน เปิด[89]เมื่อ 6มี.ค.57 อ่านต่อ..    คณะผู้บริหารโรงเรียนพัฒนานิคมนำโดย ผอ.สมัย ลาเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนานิคม ร่วมงานเลี้ยงส่งนักเรียน นักศึกษาแลกเปลียนด้านภาษา วัฒนธรรม ระหว่างประเทศไทย กับประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 โดยนำการแสดงระบำชุดตาลีกีปัส ร่วมแสดงในงานเลี้ยง เพื่อเป็นการแสดงถึงการแลกเปลียนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ เปิด[77]เมื่อ 6มี.ค.57 อ่านต่อ..
   โรงเรียนพัฒนานิคมนำโดย ผอ.สมัย ลาเกลี้ยง และสมาคมผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ครู นักเรียนและบุคลากร ร่วมทำพิธีเปิดอาคารเอนกประสงค์ "รวมศรัทธา ๕๒ ปี พัฒนานิคม" โรงอาหารใหม่เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งอาคารดังกล่าวใช้งบประมาณทั้งสิ้น 6 ล้านบาท โดยได้รับการบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ จำนวน 4,680,000 บาท เปิด[1304]เมื่อ 25ก.พ.57 อ่านต่อ..    โรงเรียนพัฒนานิคม ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอพัฒนานิคม เดินรณรงค์เชิญชวนแต่งไทยและเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนาราย์มหาราช ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 นำโดยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรองค์กรต่าง ๆ  เปิด[146]เมื่อ 4ก.พ.57 อ่านต่อ..
   วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ลานเอนกประสงค์(โดม)โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่คุณครูที่ได้รับรางวัลต่างๆในกิจกรรมงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๗ เปิด[108]เมื่อ 20ม.ค.57 อ่านต่อ..    ดร.มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผอ.สพม.เขต ๕ พร้อมด้วยนายอมรศักดิ์ เรืองรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวลพบุรีแต่งไทยทั้งเมือง ในการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สวนราชาณุสรณ์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี เปิด[143]เมื่อ 20ม.ค.57 อ่านต่อ..
คลังสื่อ / นวัตกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      ศูนย์รวม E - Book
ข่าวการศึกษาที่น่าสนใจ
 
ข่าวหามาฝาก
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 บทความ สาระน่ารู้ จากสมาชิก
รายงานการสังเคราะห์แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของครูและผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 .
เปิด[1820] เมื่อ 2ก.ค.56 อ่านต่อ..
วิธีการตั้งค่า IP Address IMM ผ่าน Integrated Management Module และการเข้าถึง Fan Speed Control เพื่อดูสถานะการทำงานพัดลมของ Server.
เปิด[14313] เมื่อ 30ต.ค.55 อ่านต่อ..
Raid (:) คือ อะไร มีประโยชน์ จำเป็น และสำคัญอย่างไร ตอนแรกก็ลังเลอยู่นาน ว่าจะเขียนบทความนี้ดีรึเปล่า เพราะมันก็ไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่อะไรมากมาย แต่คิดว่าก็น่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่.
เปิด[3997] เมื่อ 30ต.ค.55 อ่านต่อ..
คู่มือการติดตั้ง win 7 อย่างง่าย .
เปิด[1005] เมื่อ 31ก.ค.55 อ่านต่อ..
การเตรียมเครื่อง server 2008 R2 เพื่อจัดทำรายงานผลการเรียนรายภาค ด้วยโปรแกรม semester .
เปิด[2542] เมื่อ 31ก.ค.55 อ่านต่อ..
การจัดการ Conf.pfsense ให้ใช้งานได้ในเบื้องต้นสำหรับโรงเรียนในโครงการ Uni-Net...และโรงเรียนที่สนใจนำไปใช้.
เปิด[3499] เมื่อ 30ก.ค.55 อ่านต่อ..
ขั้นตอนการเตรียมเครื่อง Server TMG : เพื่อให้สามารถ Remote Desktop กระบวนการนี้ทำหลังจากที่มีการติดตั้ง windows2008 R2 เสร็จเรียบร้อยแล้วที่เครื่อง TMG01.
เปิด[1417] เมื่อ 19ม.ค.55 อ่านต่อ..
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ / วิทยาฐานะ
  รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชนของโรงเรียนหันคาพิทยาคม ปีการศึกษา 2554 21ก.ย.56 อ่าน(2506) ฤทัยรัตน์
  การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี โดย นางเพ็ญศรี ชิตสกุล 24พ.ค.56 อ่าน(2257) เพ็ญศรี
  "ร้อยดวงใจ แด่ครูชายแดนใต้" 23ม.ค.56 อ่าน(14843) ชณัญชิดา
  รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2552 8ต.ค.55 อ่าน(17921) วัชรกิจ
  การศึกษาผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โดย นายบุญสม มากสินธุิ์ 17ก.ค.55 อ่าน(15845) นายบุญสม
   
รายงานวิจัยในชั้นเรียน / ผลการศึกษา
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
ตั้งในโรงเรียนสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๓๖๕๐ ๗๔๕๔ โทรสาร.๐ ๓๖๕๐ ๗๔๔๕
Create by : ICT Public Man : e-mail :pituk.s@hotmail.com : Tel.๐๘ ๑๙๔๖ ๔๕๐๕